Dnes je Sobota, 22.06.2024

Archiv č.7

Účetnictví a daně aktuální informace

Informace k daňovému řádu platnému os 1. ledna 2011.

MF zveřejnilo na webu dan. správy informace k daňovému řádu, který platí od 1.1. 2011 a nahradí zákon O správě daní a poplatků. Zde je informace MF.
Vloženo:12.12. 2010

VZP ČR zveřejnila nové tiskopisy.

Jak je dobrým zvykem na konci roku, všechny instituce mění vzhled svých tiskopisů mezi ně patří i VZP. Došlo ke změnám těchto tiskopisů: přehled OSVČ za rok 2010
přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
hromadné oznámení zaměstnavatele.
Vloženo:02.12. 2010

Zrušení daňových složenek další úsporné opatření z dílny Kalouska.

Od 1. ledna 2011 dochází ke zrušení daňových složenek, jejichž prostřednictvím, se daly bez poplatku poště platit všechny druhy daní. Ministerstvo tímto "úsporným opatřením" ušetří obrovskou částku 46,5 milionu Kč. Myslím, že toto hloupé rozhodnutí, není třeba ani komentovat. Dobré je snad možná jen připomenout, že každý poslanec, má měsíčně 24 000 Kč na kancelářské výdaje. To je ročně mnohem více než kolik stály daňové složenky. Každý občan našeho státu si jistě udělá obraz, kde by bylo lépe šetřit.!!!
Vloženo:20.11. 2010

Pokyn č. D - 330 MF, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně

Ministerstvo financí vedeno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skutečnosti, jimiž lze zdůvodnit žádost o prominutí a v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonný důvod tvrdosti, pro nějž může dojít k prominutí příslušenství daně. Současně se vymezují další důvody jejichž naplnění příslušný správce daně zohledňuje v rámci vyřizování žádosti o prominutí příslušenství daně jednotlivých daňových subjektů a podle jejich obsahu a závažnosti, prominutí příslušenství daně zvýší či sníží. Pokynem se dále vymezují skutečnosti při jejichž existenci je v zásadě vyloučeno rozhodnout o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Konečně jsou tímto pokynem vymezeny okruhy příslušenství daní, u nichž může dojít k prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti, pouze v případech zvláštního zřetele hodných. Znění pokynu zde
Vloženo:30.10. 2010

Vláda připravila jako podporu OSVČ změnu výplaty nemocenských dávek až po třech týdnech nemoci

Vláda nám opět ukazuje, na kom se bude šetřit. OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, mají mít výplatu dávek až po třech týdnech nemoci. Dnes je to po 14 dnech. Otázkou zůstáva na co vůbec toto pojištění (daň) platit, když většina nemocí trvá maximálně do tří týdnů. Tento šikánozní přístup vlády k OSVČ na rozdíl od zaměstnanců (a nemluvím o poslancích) je již zcela zřejmě námětem pro ústavní soud????
Vloženo:13.09. 2010

Měsíční hlášení o dani ze závislé činnosti je na obzoru

Vláda, jejíž členové slibovali před volbami snížerní administrativy už zase vymyslela naprosto zbytečné lejstro. Místo ročního hlášení o daní ze závislé činnosti se toto bude podávat každý měsíc. Je to opravdu slibované snižování administrativy. Sice nevím, k čemu bude toto hlášení dobré, ale vím jedno je to další buzerace ze strany vlády. Jak dlouho si tohle necháme líbit!!!!!
Vloženo:07.09. 2010

INFORMACE K POVODNÍM

Ministerstvo financí připravilo INFORMACI daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní a Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo elektronickou publikaci Povodně 2010 a leták Jak se vypořádat s povodní.
Vloženo:07.08. 2010

Úroky z prodlení

Dle obchodního zákoníku je-li dlužník v prodlení a není sjednána výše úroků z prodlení, je povinen platit úrok z prodlení dle občanského zákoníku. Občanský zákoník § 517/2: Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis. Prodáděcí předpis je Nařízení vlády (§ 1 číslo 142/1994 Sb., ve znění číslo 33/2010 – platí od 1. 7. 2010): Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.Výše repo sazby ČNB
Vloženo:10.07. 2010

Změny v nemocenském pojištění od června 2010

Došlo ke změně ve výpočtu peněžité pomoci v mateřství. Tady je text změny
Vloženo:10.06. 2010

Daň z nemovitosti a její sazby pro rok 2010

Došlo ke zvýšení daně z nemovitosti. je to vlastně jakási forma postiju těch kteří svoje peníze neutratí v hernách ale pořídí si za ně nějaký movitý majetek pro svou potřebu. Tady jsou sazby daně 2010 .
Vloženo:10.05. 2010

Změna v zákoně o DPH

Opět jsme si všichni rovni, ale někteří rovnější. O tom svědčí tato změna zákona, kdy naši nesmlouvaví politici podlehli tlaku zaměstnanců. V částce 43 pod číslem 120 Sbírky předpisů vyšla novela zákona o dani z přidané hodnoty. Cena obvyklá se již nepoužije mezi plátcem a jeho zaměstnanci (v odst.3 § 36a se ruší písmeno d). Účinnost je dnem vyhlášení, tj. od 29. 4. 2010.
Vloženo:30. 04. 2010

Otázky ke zdravotnímu pojištění pro OSVČ i zaměstnance

VZP ČR zveřejnila na svém webu nejčastější dotazy pojištěnců, týkající se problematiky zdravotního pojištění, plateb a dalších věcí. VZP odovědi na dotazy
Vloženo:27.03.2010

Informace k uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem rok 2009

Sdělení MF k dotazům o uplatnění paušalních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v daňových přiznáních za rok 2009. Vyjádření MF k tomuto problému
Vloženo:12.03.2010

Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010

Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení možnosti použití "paušálních cen" pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady "D" s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele. Podle této úpravy, počínaje již rokem 2009, nebude Ministerstvo financí vydávat pokyny k cenám PHM pro podnikatele a ti naopak budou moci použít ceny vydávané vyhláškami MPSV. Pro rok 2009 bude tak možno postupovat podle vyhlášky MPSV, kterou je vyhláška č. 451/2008 Sb.. Ceny naleznete zde
Vloženo:31.01.2010

Malá zajímavost, kolik nás stojí práce našich nepracujících politiků

Blíží se jako každý rok platba daní z příjmu. Myslím, že je na místě zde připomenout, kolik zbytečných funkcionářů si ze svých daní živíme.
309 580 000 Kč Tolik zaplatíme všichni za platy politiků od loňského jmenování úřednické vlády až do letošních voleb - 388 dní 200 poslanců jejich platy denně odčerpají z rozpočtu 473 500 korun 81 senátorů na jejich platy denně padne 192 000 korun 17 ministrů jejich denní příjem je 63 000 korun premiér plat za jeden den je 5 205 korun. Co dodat , každý si udělá úsudek nejspíš sám co zaty peníze tahle skupina povalečů vlastně pro nás občany dělá. Ještě malá třešnička na dirtu. Páni senátoři siprý dali dvouměsíční volno, protože nemají co projednávat.
Vloženo:16.01.2010

NEZAPOMEŇTE ŽE OD 01. ledna 2010 PLATÍ NOVÉ SÁZBY DPH 10% A 20%

Změna sazeb DPH od 1. ledna 2010
Vloženo:01.01.2010
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024