Dnes je Sobota, 25.05.2024

Archiv č. 1

Jak to bude s účtenkami?
Povinnost obchodníků vydávat účtenky platí od začátku července. V praxi se ukázala jako nesmyslná. Málokterý obchodník se touto povinností řídí a v případě, že pokladna nevydá blok automaticky, účtenky vskutku ručně vypisuje. Senátoři původně nekonfliktní zákon o státní záruce za úvěr pro České dráhy poslali zpátky do Sněmovny. Připojili k němu pozměňovací návrh, aby byla zrušena povinnost obchodníků vydávat účtenky nad 50 korun. Sněmovna by tak mohla rozhodnout už v srpnu, kdy je mimořádná schůze. Rozhodne????? No uvidíme...
Vloženo: 25.07.2005
Povinnost vystavovat účtenky.
Zase jedna podařená taškařice z pera našich zákonodárných sborů. Kdyby to nebyla pravda, tak by se tomu člověk mohl smát, ale bohužel tato nesmyslná povinnost, již vyšla ve sbírce zákonů a proto platí. Tak milí živnostníci pište, tiskněte, vystavujte, protože Vás k tomu nutí hloupý, ale platný zákon, který mohla schválit, pouze skupina lidí zcela odtržená od reality a toutot skupinou jsou zcela zjevně obě komory našeho zákonodárného sboru...
Vloženo: 30.06.2005
Co patří do pořizovací ceny vozidla.
Při koupi nového vozu jsou veškeré výdaje související s uzavřením kupní smlouvy a registrací vozidla součástí jeho pořizovací ceny. Výdaje související s uzavřením "povinného ručení" součástí ocenění nejsou.
Při pořízení nového vozidla si prodejce často účtuje poplatky za zajištění pojištění (sjednání povinného ručení), sepsání smlouvy apod. Co z toho vstupuje do pořizovací ceny? Musíme rozlišovat, zda bylo vozidlo již registrováno v ČR:
1. Jde-li o koupi nového vozu, který dosud nebyl registrován v ČR, jsou veškeré výdaje související s uzavřením kupní smlouvy a registrací vozidla součástí jeho ocenění.
2. Jde-li o koupi vozidla již registrovaného, tedy uvedeného do stavu způsobilého k užívání předchozím vlastníkem, jsou součástí ocenění pouze výdaje související s uzavřením kupní smlouvy (výdaje na změnu v registraci vozidla nikoli).
Uzavření "povinného ručení" je sice nutnou podmínkou pro provoz vozidla, to však ještě neznamená, že by výdaje na pojištění vozidla, popř. výdaje související s uzavřením pojistného vztahu, měly být součástí ocenění. Tyto výdaje téměř zcela souvisejí až s následným provozem vozidla, a proto součástí ocenění nejsou.
Vloženo: 12.06.2005
Minimální základ daně (pokuta za podnikání) je za rok 2005 opět vyšší než za rok 2004.
Od roku 2004 byl zaveden minimální základ daně (pokuta za podnikání) pro FO s příjmy z podnikání. je to vlastně takový trest pro ty, kteří od státu nic nechtějí a jsou samostaní. Jeho výpočet je závislý na veličinách, které zajišťují jeho postupný růst.
Podle § 7c zákona o daních z příjmů musí minimální výše základu daně činit polovinu součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účelydůchodového zabezpečení a počtu kalendářních měsíců provozování výdělečné činnosti. Podniká-li tedy podnikatel po celý rok 2005, minimální základ daně bude: 1/2 x 16 769 x 1,0665 x 12 = 107 300 Kč (zaokrouhluje se na celé stovky dolů)
Pro srovnání: v roce 2004 činil 101 000 Kč. Otázkou je, že tento institut minimálního základu daně, stanovený pro pohodlí finančních účřadů a naplnění prázdné státtní pokladny, je jen dalším důkazem neschopnosti státu, daně vybírat. Ono je mnohem jednodužší stanovit, jakýsi podivný paušál, pro jednu skupinu daňových poplatníků. Neporušuje tímto zákonem stát ústavu????? O tom by se, zcela určitě, dala vést diskuze.
Vloženo: 30.04.2005
Sazba DPH u sportovních činností.
Zákonem č. 635/2004 Sb., kterým se doplňuje a mění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon), byla v rámci poslanecké iniciativy zařazena s účinnosti od 1. ledna 2005 do přílohy č. 2 k zákonu položka "Sportovní činnosti zařazené v SKP 92.6".
Pro uplatnění snížené sazby daně se používá, jak je v této příloze uvedeno, Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003.
Ministerstvo financí upozorňuje, že do této položky 92.6 nejsou podle SKP platné k 1. lednu 2003 zařazeny následující činnosti:
1. nájem sportovních zařízení (SKP 70),
2. činnosti fitcenter, posiloven, aerobiku a kondiční cvičení (SKP 93.4). t.
Vloženo: 10.03.2005
Nové daňové tiskopisy od roku 2005.
Daňová správa Ministerstva financí vydala s účinností od 1. ledna 2005 nové tiskopisy k použití pro plátce a poplatníky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
Jde o tyto formuláře, které můžete najít na webových stránkách České daňové správy:
č. 25 5457 MFin 5457 (vzor č. 15) Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
č. 25 5241 MFin 5241 (vzor č. 1) Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů, na kterém mohou žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
č. 25 5247 MFin 5457 (vzor č. 1) Doplněk k prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
č. 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 12) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.
Vloženo: 20.01.2005
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024