Dnes je Sobota, 25.05.2024

Archiv č. 1

Úrokové sazby stoupají
S účinností od 29. 9. 2006 zvýšila ČNB úrokové sazby o 0.25 procentního bodu. Diskontní sazba je nyní 1.50 % a repo sazba činí 2.50 %. Diskontní sazba se uplatní při stanovení obvyklé výše úroků mezi spojenými osobami dle § 23/7 zákona o daních z příjmů. Od repo sazby se odvíjí výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku..
Vloženo: 30.09.2006
Vláda odložila zavedení registračních pokladen
Vláda rozhodla o odložení zavedení registračních pokladen o jeden rok na 1. ledna 2008. Po jednání vlády to řekl premiér Mirek Topolánek (ODS). Podle platné legislativy by měly být registrační pokladny zavedeny od 1. ledna 2007.Je pozoruhodné že tento návrh podporuje i strůjce tohoto hloupého zákonu ČSSD. Jen pro zajímavost výhodné daňové úlevy při pořízení pokladny využila necelá tisícovka z několika set tisíc podnikatelů.
Vloženo: 14.09.2006
Nový zákoník prace zvyšuje dohodu o provedení práce na 150 hodin ročně
Od 1. 1. 2007 se zvyšuje limit pro dohodu o provedení práce na 150 hodin ročně, limit pro dohodu o pracovní činnosti (polovina stanovené týdenní pracovní doby, tedy maximálně 20 hodin týdně) zůstává. Více v novém zákoníku práce, který vyšel pod číslem 262/2006 Sb..
Vloženo: 28.08.2006
Novela zákona o DPH byla zveřejněna pod č. 319/2006 Sb. v částce 99 Sbírky zákonů
Jedná se o změnu sazdy DPH u některých druhů zboží ze základní na sníženou sazbu 5%..
Vloženo: 03.07.2006
Od soboty 1. července se mění výše minimální mzdy
Od 1. července vzroste minimální mzda o 5,1 procenta.na 7955,-Kč. Více zde...
Vloženo: 27.06.2006
Účetnictví občanských sdružení s právní subjektivitou
Malá změna zákona o účetnictví je součástí zákona 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (částka 84 Sbírky předpisů ČR). Občanská sdružení s právní subjektivitou, církve, náboženské společnosti a honební společenstva mohou vést podvojné účetnictví až od 1. 1. 2008 (původně od 1. 1. 2007). Do té doby se na ně vztahují předpisy upravující účtování v soustavě jednoduchého účetnictví..
Vloženo: 15.06.2006
S konečnou platností schválen nový postkomunistický zákoník práce
Rozpadající se poslanecká sněmovna, ještě na závěr svého funkčního působení přehlasovala veto prezidenta Klause a schválila, svou původní varinatu paskvilu, mající název zákoník práce. Platnost tohoto legislativního zmetku je od 1.1.2007.
Vloženo: 22.05.2006
Byl přjat zákon o úrazovém pojištění.
Prezident podepsal zákon o úrazovém pojištění. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání přejde z komerčních pojišťoven na Českou správu sociálního zabezpečení. Tato změna, je dalším důsledkem našeho členství v EU.
Vloženo: 14.05.2006
Změny v silniční dani
S účinností od 1. 1. 2006 u vozidel splňující limity EURO 2 se sazba daně snižuje o 40 % (v roce 2005 o 60 %), u vozidel splňující limity EURO 3 a vyšší o 48 % (loni o 66 %). Změny nezapomeňte promítnout do výpočtu záloh. Splatnost zálohy za 1. čtvrtletí 2006 je 18. dubna. Snížení sazeb se netýká osobních vozidel.
Vloženo: 15.04.2006
Od 1. dubna 2006 se zvyšuje minimální platba zdravotní daně, vlastně zdravotního pojištění na 1272 Kč
Dne 1. dubna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Tento příspěvek se zabývá změnami, ke kterým dochází v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisůí. Více zde....
Vloženo: 03.04.2006
Pokyn D-298 Postup při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o reg. pokladnách
K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem  č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.řízení. Více zde....
Vloženo: 03.04.2006
Daňovými výdaji (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení
Daňovými výdaji (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se rozumějí výdaje (náklady) spojené s provozem vlastní kuchyně s jídelnou, popř. kantýny, a to i tehdy, je-li příprava a výdej jídel zajišťována jiným subjektem formou služby v tomto vlastním zařízení. Více zde....
Vloženo: 23.03.2006
Daňovou složenkou bude možné nově platit na 3 405 pobočkách České pošty
Hlavním cílem projektu je zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti.No je zajímavé, že tento projekt přichází tři měsíce pořed volbami a chvíli po zpackaném zákonu, který znemožnil platby daní v hotovostina finančních úřadechu vyšší částky než 10 000 Kč. Více zde...
Vloženo: 15.03.2006
Elektronické podání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob za zdaňovací období 2005
Ministerstvo financí informuje o zveřejnění daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob a k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2005 v aplikaci EPO. Více zde...
Vloženo: 13.03.2006
Informace o zavádění registračních pokladen
Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách nabyl účinnosti dne 1. července 2005. Tento zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Hlavním cílem daňové správy v oblasti registračních pokladen je prohlubování informovanosti veřejnosti a pokračování v úspěšném zavádění této agendy do praxe s přípravou podmínek pro uvedení registračních pokladen do provozu povinnými subjekty k 1.1.2007. Více zde
Vloženo: 07.03.2006
Společné zdanění manželů podruhé
Prezident republiky podepsal dne 21.2.2006  zákon, kterým se mimo jiné noveluje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a který přinesl především očekávané změny v ustanovení týkajícího se společného zdanění příjmů manželů podle § 13a zákona.. Více zde...
Vloženo: 28.02.2006
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024