Dnes je Sobota, 25.05.2024

Archiv č. 5

Přeji Všem svým klientům i Všem návštěvníkům těchto stránek vše nejlepší v roce 2008, hodně zdraví, pohody a hlavně pevné nervy při jejich podnikání. Petr Hlaváč
Vloženo: 27.12.2007
Minimální daňový základ DPFO za rok 2007
Máme tu opět tento podivný daňový instrumet, snad už naposledy. Od roku 2008 je zrušen. Minimální daňový základ DPFO za rok 2007 je 120 800 Kč.
Vloženo: 11.12.2007
Od 1.1. 2008 je sociální a zdravotní pojišténí OSVČ nedaňový výdaj
Uhraďte proto Vaše případné doplatky tohoto pojištění za rok 2007 ještě do konce letošního roku.
Vloženo: 10.12.2007
Co oceňuji na souboru opatření, neboli zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů
Konečně je sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ daňově neúčinná položka a tím pádem se tyto platby zařadily mezi daně, kam už dávno patří a ne pojištění, jak se skrytě po celou dobu dosud nazývaly.
Vloženo: 23.11.2007
Ještě malá poznámka ke změně v zákona O zdravotním pojištění
Opět se ukazuje tradiční kocourkovský přístup našich zákonodárců. Pokud nejdejde o zákon, kterým si zvyšují svoje nízké platy tak prostě ostatní zákony ani nečtou. Novela zákona sice sjednotila dobu pro podání přehledu na 30 dnů od podání daňového přiznání, jak je tomu dosud i u přehledu sociálního pojištění, ale chybička se přesto jako obvykle vloudila. Přehled sice odevzdáte do 30 dnů, ale případný doplatek zdravotního pojištění, či spíše daně je splatný do osmi dnů od podání daňového přiznání, tedy ještě před podáním vlastního přehledu. Vskutku skvělá novela. Zde je text této povedené taškařice.
Vloženo: 23.11.2007
Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2008 značně podraží.
Podle nařízení vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. září 2007 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 stanovena na 20 050 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0753.
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro měsíce roku 2008 je 10 780 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné bude 1 456 Kč (místo dosavadních 1 360 Kč).
Maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných je stanoven zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, bylo změněno ustanovení § 3a odst. 2 o maximálním vyměřovacím základu OSVČ.
Maximální vyměřovací základ OSVČ bude od 1. 1. 2008 činit čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení min. vyměřovacího základu, tzn. že se pro rok 2008 vychází z částky 21 560 Kč. Max. vyměřovací základ v roce 2008 bude činit 1 034 880 Kč, maximální záloha na pojistné bude tedy 11 643 Kč (místo dosavadních 5468 Kč. Závěr o tomto zvýšení, si jistě každý uděla sám.
Vloženo: 19.11.2007
Změna zákona O správě daní a poplatků zákonem č. 270/2007 Sb. se dotýká i dalších zákonů
Například zákona O dani z přidané hodnoty. Platnost od 31.10. 2007. Zde je text změny.
Vloženo: 07.11.2007
Změna výše obratu pro vedení účetnictví z 15 milionů na 25 milionů korun
Od roku 2008 dochází ke zvýšení ročního obratu fyzické osoby pro povinný přechod na vedení účetnictví. Součástí zákona číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, je také novela zákona o účetnictví. Jedinou, ale zásadní změnou, je zvýšení částky obratu pro vedení účetnictví z 15 milionů na 25 milionů Kč. Zde je text zákona.
Vloženo: 08.10.2007
Česká daňová správa zveřejnila tiskopisy k daním z příjmů pro zdaňovací období roku 2007
Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2007 u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 12.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007 - 25 5405 MFin 5405 vzor č. 14. Tiskopis a pokyny k jeho vyplnění označené jako 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor č. 15 se použijí pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2007 nebo jeho část. Do tiskopisu jsou zapracovány změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2007, jako např. nezdanitelné části základu daně (§ 15), sazby daně (§ 16), slevy na dani podle § 35ba výše zmíněného zákona apod. Tiskopis je členěn na základní část a přílohy jako ve zdaňovacím období 2006.
tiskopis, na kterém mohou plátci daně žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění dle (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů) - 25 5246 vzor č. 3.
08. Tady je upozornění k tiskopisům
Vloženo: 15.10.2007
Povinné registrační pokladny končí
Dne 5. října prezident republiky podepsal zákon č. 261 ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož součástí je i návrh změny zákona o registračních pokladnách, ve smyslu zrušení povinného používání registračních pokladen povinnými subjekty od 1.1.2008. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.Povinný subjekt tedy NENÍ povinen od 1.1.2008, dle novelizace zákona o registračních pokladnách, zajistit evidenci plateb prostřednictvím registrační pokladny.
Vloženo: 08.10.2007
Spočítejte si svoje daně po udajné daňové reformě
Na stránkách daňové správy, si můžete zkusmo spočítat daně, jak budou vypadat po tzv slavné daňové reformě. Pokud tedy projde mezi našimi bujarými zákonodárci. Je tam možno provést výpočet jak mzdy, tak i daňového přiznání za rok 2008. Tady je kalkulačka pro výpočet
Vloženo: 04.09.2007
Změna v zákona o DPH platí od 1.8.2007
Ve sbírce zákonů vyšla novela č. 172/2007 Sb., která mění zákon o DPH. Do přílohy č. 1 zákona o DPH vkládá novou položku 4401.
Do snížené sazby je převedeno palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.
Novela je účinná od 01.08. 2007.
Vloženo: 25.07.2007
Snaha o odstranění legislativního zmetku se vládě opět nepodařila
Možná víte, že od začátku roku 2007 tedy prvních šest měsíců letošního roku neměli zaměstnavatelé žádnou zákonnou normou stanoven vyměřovací základ, ze kterého by za své zaměstnance platily pojistné. Vládě trvalo neuveřitelných 6 měsíců, než tento legislativní zmetek nahradila konečně zákonem 153/2007 Sb., který je učinný od 1.7. 2007. Z účinnosti zákona k 1.7. lze dovodit že zaměstnavatele dle tohoto zákona jsou povinni odvádět pojistné až v srpnu, tedy za měsíc červenec. Je až neuvěřitelné že za peníze daňových poplatníků lze produkovat takovéto "kvalitní zákony". Vypovídá to samozřejmě o současném stavu naší legislativy. Kdo je za to odpovědný????
Vloženo: 02.07.2007
Pokyn č. D 308 o stanovení lhůt v daňovém řízení
Ministerstvo financí vydalo nový pokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízení.
S ohledem na ustanovení § 34c zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků"), kdy je daňový subjekt oprávněn upozornit podnětem na nečinnost správce daně, a z důvodu vyřizování podání daňových subjektů v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům "dobré správy" stanovím pro územní finanční orgány, celní orgány a věcně příslušné daňové odbory Ministerstva financí (dále jen "orgán finanční správy") k vyřízení podání daňového subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na daňovém řízení lhůty více zde...
Vloženo: 12.06.2007
Daň z nemovitosti
Tato daň je splatná do 31.05.2007. V letošním roce nám naši drazí zákonodárci dali malý dárek. Místo aby tuto nestydatou daň která stále dokola zdaňuje nemovitý již zdaněný majetek zrušili, byl zrušen a snížen počet splátek. U daně z nemovitosti do výše 5000,-Kč se tato platí v jedné platbě (dříve to bylo ve 4 splátkách) a pokud je daň vyšší než 5000,-Kč tak se platí ve dvou splátkách (dříve ve čtyřech splátkách). Je to jen další důkaz toho, že daňový poplatník je to poslední co poslance a senátory zajímá....
Vloženo: 18.05.2007
Daňová složenka
Pro placení daní (například daně z nemovitostí splatné již 31. 5. 2007) je možno využít daňovou složenku, která je osvobozena od poštovních poplatků. K dispozici je na všech pobočkách České pošty i finančních úřadech. Při vyplňování se řidte pokyny, které najdete zde...
Vloženo: 07.05.2007
Informace k zařazování zboží a služeb do Standardní klasifikace produkce (SKP)
Závazné zařazení do SKP poskytuje Český statistický úřad pouze jako metodickou pomoc zpravodajským jednotkám při vyplňování statistických výkazů, a to na základě jimi zaslané charakteristiky zboží či služeb. Český statistický úřad neposkytuje závazné zatřídění do SKP pro daňové účely.
V současné době závazné zařazení do sazeb DPH neposkytuje žádná státem zřízená instituce a je povinností plátce, aby na základě číselného kódu SKP a slovního popisu zboží nebo služby uvedených v přílohách k zákonu o DPH, zvolil správnou sazbu daně.
Ministerstvo financí v současné době zvažuje možnost zavedení editační povinnosti na určení sazby DPH. Po jejím zavedení bude povinností pověřeného úřadu závazně určovat sazbu DPH u zboží a služeb, a to podle číselného kódu SKP (popřípadě Harmonizovaného systému číselného označování zboží) a slovního popisu uvedeného v přílohách k zákonu o DPH. Standardní klasifikace produkce lze nalézt na internetových stránkách Českého statistického úřadů www.czso.cz... záložka Klasifikace a číselníky.
Vloženo: 04.04.2007
Společné zdanění manželů
2. duben se neodvratně blíží a s ním i daňová přiznání. Podrobné informace které se týkají společného zdanění manželů, včetně praktických příkladů najdetezde...
Vloženo: 25.03.2007
Definice pojmu PŘÍJEM pro účely daně z příjmu
Samotný zákon O dani z příjmu tuto definici neobsahuje. Co vlastně tedy podléhá dani z příjmu?Příjem může být peněžní i nepeněžní. Nikdy však nemůže jít o příjem nereálný, poplatníkem nevyužitelný. Dle dílčího závěru Nejvyššího správního soudu (rozhodnutí 2 Afs 42/2005-136), podle něhož "...je nutné za příjem podléhající předmětné dani pokládat navýšení majetku daňového poplatníka (obdobné vyplývá např. z § 10 odst. 1 cit. zákona). K tomu však Nejvyšší správní soud dodává, že se musí jednat o příjem skutečný a nikoliv toliko zdánlivý. To znamená, že se toto navýšení majetku musí v právní sféře daňového poplatníka reálně projevit, a to tak, že může být poplatníkem skutečně využitelné. V opačném případě se totiž jedná o navýšení zdánlivé."
Vloženo: 15.02.2007
Vyúčtování daněz příjmu FO ze závislé činnosti.
Tiskopis MFin 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byl pro rok 2006 upraven, platí vzor 12. Povinná příloha Počet zaměstnanců k 1. 12. 2006 - Tiskopis MFin 5490/1 vzor 6 je téměř totožný s verzí pro rok 2005. Platné tiskopisy pro rok 2006 najdete zde. Termín předložit vyúčtování správci daně je do 30 dnů ode dne, v němž byl poplatník povinen odvést poslední daňovou povinnost. V daňovém kalendáři na webu České daňové správy najdete termín 21. únor 2007. Přílohy k vyučtování:
Příloha číslo 2 "Přehled souhrnných údajů": vyplňují zaměstnavatelé zaměstnávající cizince
Příloha číslo 3 "O dodatečných opravách záloh na daň": vyplňují zaměstnavatelé, kteří v průběhu roku prováděli opravy daně nebo daňového zvýhodnění
Příloha číslo 4 "O dodatečných opravách bonusů": vyplňují zaměstnavatelé, kteří v průběhu roku prováděli opravy daňových bonusů
Vloženo: 09.2.2007
Ministerstvo financí zveřejnilo pokyn č. D-306 o průměrných cenách pohonných hmot.
Tyto ceny se použijí pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006. Více najdete zde...
Vloženo: 11.01.2007
Data v sekci Důležité info pro rok 2007
Budou aktualizována dle aktivity ministerstev a úřadů, které je vydávají a zvěřejňují.
Vloženo: 02.01.2007
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024