Dnes je Ctvrtek, 25.04.2024

Archiv č. 2

Poslanecká sněmovna schválila znění nového zákoníku práce
Nový zákoník práce ruší 58 právních předpisů a nahrazuje několik zákonů. Je tedy výrazně úspornější. Návrh navazuje na současný občanský zákoník. Důvodem je skutečnost, že nová podoba občanského zákoníku je teprve ve fázi příprav, což by znamenalo oddálení účinnosti nového zákoníku práce až o několik let. Platnost nového zákoníku poráce by měla být od 1.1.2007. Více zde...
Vloženo: 15.03.2006
Od 1. ledna 2006 jsou učinné změny v zákoně o DPH
Nepřímá novela č. 545/2005 Sb., která především měnila zákon o daních z příjmů, vnesla změny některých ustanovení zákona o DPH. Více zde
Vloženo: 15.01.2006
Naši milí poslanci nám dali obvyklý vánoční dárek
Dne 30. prosince vyšla ve sbírce zákonů, částka 182 pod číslem 545, nezvykle rozsáhlá, předvolební novela zákona č. 586 O daních z příjmu. Jak je dobrým zvykem, některé novelizované části, se týkají již tradičně i uplynulého roku 2005. Přeji pevné nervy při této napínavé četbě.Více najdete zde...
Vloženo: 02.01.2006
Přeji všem návštěvníkům těchto stránek vše nejlepší v roce 2006 a hlavně pevné nervy při podnikání
Vloženo: 31.12.2005
Ministr Sobotka a jeho úřednící se opět předvedli
Od 11. listopadu 2005 je účinná novela zákona o správě daní a poplatků zák. č. 444/2005 Sb., která mimo jiné ruší řadu osvobození od správních poplatků a stanoví omezení na platbu daně v hotovosti do 10 000 Kč. Ministerstvi financí pod vedením pana Sobotky opět předběhlo dobu a zakázalo poplatníkům platit daň v hotovosti, jako dosud na FÚ. Tedy vlastně nezakázalo, ale omezilo výši platby v hotovosti na 10.000 Kč.Pan ministr totiž počítal s tím, že banky poslechnou jeho výzvu, aby, přestaly zpoplatňovat platbu daní. Bohužel banky neposlechly a pan ministr slibuje, že vše uvede do minulého stavu a omezení zruší. Je to opravdu člověk na svém místě...
Vloženo: 21.11.2005
Společné zdanění manželů - nedoplatek, doplatek daně a podobné radosti
Ministerstvo financí připravilo řešení situace, kdy při společném zdanění za rok 2005 vykáže jeden z manželů přeplatek daně a druhý nedoplatek. Problém vzniká časovým nesouladem mezi dnem splatnosti nedoplatku (k 31. 3. 2006) a dnem vrácení přeplatku (na žádost do třiceti dnů ode dne vzniku, tj. do 30. 4. 2006). Případné penále z prodlení bude zřejmě odpuštěno bez podání žádosti o prominutí a bez platby správního poplatku.í závěrky. Otázkou zůstáva, zda k tomuto zmatku muselo vůbec dojít...
Vloženo: 03.11.2005
Novela prováděcí vyhlášky o účetnictví
Pod č. 397/2005 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů novela prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele, která má č. 500/2002 Sb. Novinky se týkají např. účtování povolenek na emise a preferenčních limitů, derivátů, cenných papírů, kurzových rozdílů, inventarizace rezerv, přílohy účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky...
Vloženo: 19.10.2005
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024