Dnes je Sobota, 22.06.2024

Vedení učetnictví a daňové evidence Petr Hlaváč

 

Vedení účetnictví a daňové evidence

 

Povedu vaše účetnictví a daňovou evidenci externím způsobem. Doklady mohu přebírat v sídlle vaší firmy nebo elektronicky. Preferuji individuální přístup ke každému klientovi založený na domluvě a osobní znalosti problematiky jeho podnikání. Po dohodě se přizpůsobím vašim možnostem a potřebám. Vzhledem k širokému spektru oborů ve kterých podnikají moji klienti mám praktické zkušenosti z mnoha oború podnikání, které uplatňuji při zpracování účetnictví.

 

Daňová evidence dle § 7b, zákona o daních z příjmů (dříve jednoduché účetnictví)


 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení účetních přehledů dle potřeb a požadavků klienta
 • zpracování DPH
 • účetní poradenství
 • příprava potřebných podkladů ke kontrole
 • elektronická komunikace při vystavování dokladů a faktur
 • předávání a přebírání dokladů v sídle Vaší firmy
 • zasílání přehledů o výsledcích hospodaření a dalších ukazatelích dle požadavků klienta
 • zpracování přehledů EET dle požadavků
 • účetní závěrky

 

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)


 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH
 • elektronická komunikace při vystavování dokladů a faktur
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • zpracování přehledů EET dle požadavků
 • účetní závěrky

 

Mzdová a personální agenda

 

Zpracuji vaše měsíční mzdy ať hodinové nebo měsíční. Povedu vám personalistiku. Sleduji platnou legislativu a úřadům dokládám řádně vyplněné platné formuláře. Zpracuji: výplatní pásky , mzdové rekapitulace, výplaty nemocenských dávek, nastup a výstup zaměstnance, roční zúčtovaní daní, zápočtové listy, listy ELDP. zajistím průběh kontroly na ZP, OSSZ. Dokumenty dle vašich požadavů včetně příkazů k úhradě mohu zasílat e-mailem v jakémkoliv formátu dle vašeho požadavku.


 • kompletní zpracování mezd
 • přihlášování a odhlášování zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě dle požadavků
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly ZP, OSSZ, FÚ

Zpracuji podklady pro daňová příznání


 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň ze závislé činnosti
 • odevzdám daňová přiznání a přehledy na příslušné FÚ, ZP a OSSZ.

Ostatní služby


 • zastupování klienta při jednání a kontrolách na úřadech
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • zpětná rekonstrukce účetnictví a daňové evidence dle požadavku
 • sledování datových schránek a předávání došlých dokumentů

Služby pro mé klienty v oblasti výpočetní techniky


 • instalace software (nejen účetního)
 • údržba a opravy počítačů
 • zálohování a archivace dat
Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě živnostenského listu. Podle §1 tohoto zákona účetnictví vedou právnické osoby, zahraniční osoby, které na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů, organizační složky státu a fyzické osoby podle vymezených podmínek v zákoně.
Daňová evidence je vedena dle § 7b zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, na základě živnostenského listu. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby a další účetní jednotky, které nemají povinnost vést účetnictví.

Ceny všech poskytovaných služeb jsou individuální a smluvní.

PH 2004 - 2024